Давуу тал :: Миль хуримтлуулах
* “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүнээр элссэнээр миль хуримтлуулах боломжтой.

* Бүртгүүлсэн гишүүд нь зөвхөн МИАТ ХК-иас заасан нислэгүүдэд тодорхой суудлын зэрэглэлээр үйлчлүүлж урамшууллын миль цуглуулах боломжтой.

* Хөтөлбөрийн гишүүд нь МИАТ ХК-иас зарласан урамшууллын аянд хамрагдсанаар миль хуримтлуулах боломжтой. 

 

Ulaanbaatar - Beijing - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 905 1810 724 1448 724 1448 506 1012 362 724 217 434

 Ulaanbaatar - Seoul - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 1532 3064 1226 2452 1226 2452 858 1716 613 1226 367 734

 Ulaanbaatar - Hongkong- Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 2266 4532 1813 3626 1813 3626 1269 2538 906 1813 544 1088

 

Ulaanbaatar - Tokyo- Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 2359 4718 1887 3774 1887 3774 1321 2642 943 1887 566 1132

 

Ulaanbaatar - Moscow - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 3601 7202 2881 5762 2881 5762 2017 4034 1440 2881 864 1728

 Ulaanbaatar - Berlin- Ulaanbaatar

 

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 4854 9708 3883 7766 3883 7766 2718 5436 1941 3883 1165 2330

Ulaanbaatar - Frankfurt- Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 5146 10292 4117 8234 4117 8234 2882 5764 2058 4117 1235 2470

Ulaanbaatar - Bangkok- Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 2982 5964 2386 4772 2386 4772 1670 3340 1193 2386 716 1432

Ulaanbaatar - Pusan - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 1799 3598 1439 2878 1439 2878 1007 2014 719 1439 432 864

 

Moscow - Berlin - Moscow

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B, M, A E, N, Q, L, P T,U, G, X, V, S, O R, Z, G
Miles accruable  125% 100% 100% 70% 50% 30% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT
MILE 1252 2504 1002 2004 1002 2004 701 1402 501 1002 301 602
Онцгойлон: