Давуу тал :: Миль хуримтлуулах
* “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүнээр элссэнээр миль хуримтлуулах боломжтой.

* Бүртгүүлсэн гишүүд нь зөвхөн МИАТ ХК-иас заасан нислэгүүдэд тодорхой суудлын зэрэглэлээр үйлчлүүлж урамшууллын миль цуглуулах боломжтой.

* Хөтөлбөрийн гишүүд нь МИАТ ХК-иас зарласан урамшууллын аянд хамрагдсанаар миль хуримтлуулах боломжтой.

Ulaanbaatar - Beijing - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business JCD 120% 869 1738
I 100% 724 1448
Y 90% 652 1303
Economy B 80% 579 1158
M 60% 434 869
H 55% 398 796
E 40% 290 579
N 35% 253 507
Student/Youth 30% 217 434
Q 30% 217 434
T,P,L 25% 181 362
U,S 20% 145 290
- Z,R,G,O миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Seoul - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 120% 1471 2942
I 100% 1226 2452
Economy Y 90% 1103 2207
B 80% 981 1962
M 60% 736 1471
H 55% 674 1349
E 50% 613 1226
N 45% 552 1103
Student/Youth 30% 368 736
Q 30% 0 736
T,P,L 25% 0 613
U,S 20%   490
- Z,R,G,O миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Tokyo - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 105% 1981 3963
I 100% 1887 3774
Economy Y 80% 1510 3019
B 70% 1321 2642
M 60% 1132 2264
H 55% 1038 2076
E 50% 944 1887
N 42% 793 1585
Student/Youth 35% 660 1321
Q 35% 660 1321
T 35%   1321
U 35%   1321
- Z,R,O,G миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Osaka - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 105% 1981 3963
I 100% 1887 3774
Economy Y 80% 1510 3019
B 70% 1321 2642
M 60% 1132 2264
H 55% 1038 2076
E 50% 944 1887
N 42% 793 1585
Student/Youth 35% 660 1321
Q 35% 660 1321
T 35%   1321
U 35%   1321
- Z,R,O,G миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Hongkong - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 105% 1909 3818
I 100% 1818 3636
Economy Y 80% 1454 2909
B 70% 1273 2545
M 60% 1091 2181
H 55% 1000 2000
E 50% 909 1818
N 45% 818 1636
Student/Youth 30% 545 1091
Q 45% 818 1636
T 25% 455 909
U 20% 364 727
- R,Z,O,G миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Moscow - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 3601 7203
I 100% 2881 5762
Economy Y 100% 2881 5762
B 80% 2305 4610
M 70% 2017 4033
H 60% 1729 3457
E 60% 1729 3457
N 55% 1585 3169
Student/Youth 45% 1296 2593
Q 45% 1296 2593
T 45% 1296 2593
U 40%   2305
- R,Z,O,G миль хуримтлагдахгүй

Ulaanbaatar - Berlin - Ulaanbaatar

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 4811 9623
I 100% 3849 7698
Economy Y 100% 3849 7698
B 80% 3079 6158
M 70% 2694 5389
H 60% 2309 4619
E 60% 2309 4619
N 55% 2117 4234
Student/Youth 45% 1732 3464
Q 45% 1732 3464
T 45% 1732 3464
U 40%   3079
- R,Z,O,G миль хуримтлагдахгүй

 

 Moscow - Berlin - Moscow

ClassClassEarn Miles
PersentOWRT
Business J, C, D 125% 1253 2505
I 100% 1002 2004
Economy Y 120% 1202 2405
B 95% 952 1904
M 80% 802 1603
H      
E 45% 451 902
N 40% 401 802
Student/Youth      
Q 30%   601
T 25% 451 501
U      
- R,Z,O,G миль хуримтлагдахгүй
Онцгойлон: