Гишүүдийн анхааралд :
Давуу тал :: Миль хуримтлуулах
* “Blue Sky Mongolia” хөтөлбөрийн гишүүнээр элссэнээр миль хуримтлуулах боломжтой.

* Бүртгүүлсэн гишүүд нь зөвхөн МИАТ ХК-иас заасан нислэгүүдэд тодорхой суудлын зэрэглэлээр үйлчлүүлж урамшууллын миль цуглуулах боломжтой.

* Хөтөлбөрийн гишүүд нь МИАТ ХК-иас зарласан урамшууллын аянд хамрагдсанаар миль хуримтлуулах боломжтой. 

 

Ulaanbaatar - Beijing - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B M H E N Student /Youth  Q T,P,L U,S R, Z, G, O 
Miles accruable  120% 100% 90% 80% 60% 55% 40% 35% 30% 30% 25% 20% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW RT 
MILE 869 1738 724 1448 652 1303 579 1158 434 869 398 796 290 579 253 507 217 434 217 434 181 362 145 290
ULN-PEK FARES  v.v. 540 900 420 750 414 690 354 590 276 460 234 390 186 310 162 270 140 203 144 240 126 210 108 180
FARE COMPARE  129% 120% 100% 100% 99% 92% 84% 79% 66% 61% 56% 52% 44% 41% 39% 36% 33% 27% 34% 32% 30% 28% 14% 24%  

 Ulaanbaatar - Seoul - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B M H E N Student /Youth  Q T,P,L U,S R, Z, O, G
Miles accruable  120% 100% 90% 80% 60% 55% 50% 45% 30% 30% 25% 20% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW RT 
MILE 1471 2942 1226 2452 1103 2207 981 1962 736 1471 674 1349 613 1226 552 1103 368 736 0 736 0 613   490
ULN-SEL FARES  v.v. 665 1110 540 900 480 800 420 700 360 600 330 550 291 485 255 425 140 203   360   350   340
FARE COMPARE  123% 123% 100% 100% 89% 89% 78% 78% 67% 67% 61% 61% 54% 54% 47% 47% 26% 23% 0% 40% 0% 39% 0% 38%  

Ulaanbaatar - Hongkong- Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B M H E N Student /Youth  Q T U R, Z, O, G
Miles accruable  105% 100% 80% 70% 60% 55% 50% 45% 30% 45% 25% 20% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW RT 
MILE 1909 3818 1818 3636 1454 2909 1273 2545 1091 2182 1000 2000 909 1818 818 1636 545 1091 818 1636 455 909 364 727
ULN-HKG FARES  v.v. 840 1400 800 1330 618 1030 558 930 498 830 432 720 378 630 342 570 260 450 300 500 276 460 246 410
FARE COMPARE  105% 105% 100% 100% 77% 77% 70% 70% 62% 62% 54% 54% 47% 47% 43% 43% 33% 34% 49% 38% 35% 35% 18% 31%  

Ulaanbaatar - Tokyo/Osaka - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B M H E N Student /Youth  Q T U R, Z, O, G
Miles accruable  105% 100% 80% 70% 60% 55% 50% 42% 35% 35% 35% 35% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW RT 
MILE 1981 3963 1887 3774 1510 3019 1321 2642 1132 2264 1038 2076 944 1887 793 1585 660 1321 660 1321   1321   1321
ULN-TYO/OSA FARES  v.v. 900 1500 860 1430 720 1200 582 970 510 850 468 780 414 690 360 600 311 518 350 540   500   480
FARE COMPARE  105% 105% 100% 100% 84% 84% 68% 68% 59% 59% 54% 55% 48% 48% 42% 42% 36% 36% 49% 38% 0% 35% 0% 34%  

Ulaanbaatar - Moscow - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B M H E N Student /Youth  Q T U R, Z, O, G
Miles accruable  125% 100% 100% 80% 70% 60% 60% 55% 45% 45% 45% 40% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW RT 
MILE 3601 7203 2881 5762 2881 5762 2305 4610 2017 4033 1729 3457 1729 3457 1585 3169 1296 2593 1296 2593 1296 2593   2305
ULN-MOW FARES  v.v. 900 1500 720 1200 720 1200 594 990 510 850 450 750 432 720 390 650 324 540 336 560 312 540   500
FARE COMPARE  125% 125% 100% 100% 100% 100% 83% 83% 71% 71% 63% 63% 60% 60% 54% 54% 45% 45% 47% 47% 43% 45% 0% 42%  

Ulaanbaatar - Berlin/Franfurt - Ulaanbaatar

Travel Class  Business Class  Economy Class 
Booking Class  J,C,D  Y B M H E N Student /Youth  Q T U R, Z, O, G
Miles accruable  125% 100% 100% 80% 70% 60% 60% 55% 45% 45% 45% 40% No accrual 
ROUTING  OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW  RT OW  RT OW RT OW  RT OW  RT OW RT 
MILE 4811 9623 3849 7698 3849 7698 3079 6158 2694 5389 2309 4619 2309 4619 2117 4234 1732 3464 1732 3464 1732 3464   3079
ULN-BER/FRA FARES  v.v. 1260 2100 960 1600 930 1550 870 1450 756 1260 582 970 510 850 445 740 383 638 396 660   640   620
FARE COMPARE  131% 131% 100% 100% 97% 97% 91% 91% 79% 79% 61% 61% 53% 53% 46% 46% 40% 40% 43% 41% 0% 40% 0% 39%  
Онцгойлон: