Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт :: Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Он : / 2018 / 2017 / 2016 / 2015
Оруулсан огнооХамаарах хугацаа
2018-01-31 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2018-01-31 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2018-01-31 МИАТ ТӨХК 2018 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ