Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт :: Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Он : / 2018 / 2017 / 2016 / 2015
Оруулсан огнооХамаарах хугацаа
2017-05-09 МИАТ ТӨХК 2017 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-04-05 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө