Гишүүдийн анхааралд :
Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт :: Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Он : / 2018 / 2017 / 2016 / 2015
Оруулсан огнооХамаарах хугацаа
2016-04-19 2016 оны худалдан авалтын төлөвөлөгөө