Техникийн хөгжил :: Boeing 767-300
Зорчигч тээврийн БОЙНГ B767-300

Боинг 767-300 онгоц нь хөдөлгүүрийн хувьд STD, EM, ER гэсэн гурван төрөл байдаг бол хөдөлгүүрийн хувьд CF6-80A, CF6-80C2, JT9D-7R4, PW4000-94, RB211-524 гэсэн төрлүүдтэй байдаг байна. МИАТ компанийн нислэг үйлдвэрлэлд ашиглаж буй онгоц нь Боинг767-300ER төрлийн Роллс Ройс компанийн хөдөлгүүр бүхий Европын аль ч хотууд руу шууд нислэг хийх чадвартай, ачаа тээвэрлэх бүрэн бололцоотой, даацны хязгаарлалтанд орохгүй, холын зайд нислэг үйлдэхэд нэн тохиромжтой онгоц юм.

Уг онгоц нь 1996 оны 8 дугаар сарын 11-нд АНУ-ын Боинг компанид үйлдвэрлэгдсэн ба нийт Бизнес 18, 245 энгийн 245 нийт 263 зорчичийн суудалтай.

МИАТ ХК нь энэхүү Боинг 767 агаарын хөлгөөр Берлин руу шууд нислэг үйлдэхээс гадна Сөүл, Токио, Хонгконг руу нислэг үйлдэж байна. Мөн уг орчин үеийн агаарын хөлгийг ашиглан Энэтхэгийн Гаяа хот болон Чежү арал, Хайнан зэрэг хотуудад захиалгат нислэгүүдийг үйлдээд байна.

Онцгойлон: