Техникийн хөгжил :: Yu - 12
Зорчигч тээврийн Ю-12 нисэх онгоц

БНХАУ-ын Харбин хотод үйлдвэрлэн гаргадаг энэ онгоц 1980 оноос үйлдвэрлэж олон улсын лиценц авч байсан бөгөөд манай МИАТ 1992 онд тавыг худалдан авч орон нутгийн хот хоорондын нислэгт ашиглах болсон юм.

Ю-12 онгоц 17 зорчигчийн суудалтай, 2 нисгэгч ниснэ. Нислэгийнхүнд 5300кг, РТ6А-27 загварын сэнст тийрэлтэт 2 хөдөлгүүртэй, маш бага зайнд хөөрч буух чадвартай, ашиглахад маш хялбар онгоц юм.

Ю-12 онгоц нь 6000м хүртэл өндрөөр 260км/цагийн хурдтайгаар 1500 км алсад буулгүй ниснэ.

Онцгойлон: