Техникийн хөгжил :: Boeing 727
Зорчигч тээврийн Бойнг-727 нисэх онгоц

АНУ-ын Бойнг компанид 1960 оноос анх үйлдвэрлэж 1963 оны 2-р сард анхныхаа нислэгийг хийсэн онгоц. В-727 онгоц нь В-707 онгоцны бааз дээр суурилагдан сум хэлбэрийн далавчтай, тийрэлтэт гурван хөдөлгүүртэй, дундын зайн нисэх онгоц.

В-727 нисэх онгоц нь 850-950 км/цагийн хурдтайгаар 4800 км алсад буулгүй ниснэ. В-727 онгоц нь Бизнес 12, энгийн 136, бүгд 148 суудалтай.

БНСУ-ыын Ханжин групын ерөнхийлөгч 1992 онд манай улсад нэг ширхэг В-727 онгоцыг бэлэглэж, улмаар хоёрыг манайх худалдаж авснаар манай “МИАТ” компани гурван ширхэг В-727 онгоцоор 2003 он хүртэл нислэг хийв.

Тус Бойнг компани нийт 1800 гаруй В-727 онгоц үйлдвэрлэн гаргажээ.

Онцгойлон: