Техникийн хөгжил :: Mi - 8
Тээврийн МИ-8 нисдэг тэрэг

Нисдэг тэрэгний хийцийг боловсронгуй болгож, хүч чадал, даацыг нь нэмэгдүүлэх, улмаар агаараас геологийн хайгуул хийх, ойн түймэр олж унтраах, агаараас зураг авах, нефт, хий олдворлох байгууламж болсгох, барилгын зарим онцгой хүнд монтаж хийх зэрэгт нисдэг тэрэгний ззрэг, хэрэгцээ улам шаардагдах болсон 1960-аад оноос зохион бүтээгч М.Л. Милийн удирддаг товчоо шуоргуу ажилласны үр дүнд МИ-8 нисдэг тэрэг бий болж, 1965 оноос бөөнөөр үйлдвэрлэх эрх авчээ. Манай улс 1968 оноос МИ-8 нисдэг тэргийг авч улс ардын аж ахуйн бүх салбарт өргөн хүрээгээр өнөөдрийг хүртэл ашигласаар байна.

МИ-8 нисдэг тэрэг нь 28 хүртэл хүний суудалтай зорчигчийн, 12 ширхэг дамнуурга бүхий эмнэлгийн түргэн тусламжийн, 3000 кг хүртэл жинтэй ачаа ачих ачаа тээврийн гээсэн гурван хувилбартай, сэнст тийрэлт ТВ-2-117 загварын 2 хөдөллгүүртэй, өдөр шөнийн ямар ч нөхцөлд нисэх боломжтой өргөн хэрэглээний унаа юм. Өнөөдөр манай улсад БХЯ, ХХЕГ, “Аэромонголия” компани уг нисдэг тэргээр нислэгийн үүргийг гүйцэтгэж байна.

Онцгойлон: