Техникийн хөгжил :: Mi - 4
Тээврийн МИ-4 нисдэг тэрэг

1950- иад оныг ЗХУ-ны нисдэг тэрэг зохион бүтээр хөгжлийн түүхэнд томоохон алхам хийсэн үе гэж үздэг. Энэ үед нисдэг тэргийг цэрэг аримд болон улс ардын аж ахуйд өргөнөөр хэрэглэх шаардлага улам өсөн нэмэгдэж байжээ.

М.Л. Милийн удирдсан хамт олон 1952 ондл уг нисдэг тэргийг зохион бүтээсэн бөгөөд ойрын зайд зорчигч ба ачаа тээвэрлэх хочр хувилбараар олноор үйлдвэрлэж эхлэжээ. Цаг агаарын ямар нэг нөхцөлд өдөр, шөнө нисэх чадвартай МИ-4 нисдлэг тэрэг нэгийг худалдан авч, манай нисэх хүчин нисдэг тэрэгний парктай болж эхэлсэн юм. МИ-4 нисдэг тэрэг нь 2000- 5500м хүртэл өндрөөр 185км/цагийн хурдтайгаар 400 км хүртэл алсад нисэх чадвартай. Нислэгийн хүнд 6950 кг, авах ачаа 1200-1600кг.

Онцгойлон: