Гишүүдийн анхааралд :
Техникийн хөгжил :: Yak - 12
Тээврийн ЯК-12 нисэх онгоц

Дөрвөн хүний суудалтай ЯК-12 онгоцыг А.С.Яковлевийн зохион бүтээх товчоо бүтээж 1946 оноос бөнөөр нь үйлдвэрлэх болжээ. Хөдөөгийн хүн амын тээврийн хэрэгцээнд зориулагдан бүтээгдсэн энэ онгоц нислэгийн олон талын үүргийг гүйцэтгэж, хүний үыл амьдарлын хамгийн ойрын туслагч нь болж байв.

Монголд 1952 оноос анхны хийцийн ЯК-12 А-р авч ашиглаж байв. 1957 онд доод нисэхэд Дадлага эскадриль гэсэн сургалтын газар байгуулагдаж, энэ онгоцоор 20 гаруй нисгэгч 10-аад техникчдийг сурган бэлтгэжээ. Эмнэлгийн түргэн тусламж болон бусад тусгай үүргийн нислэгт ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байжээ. ЯК-12А онгоц 4500м өндрөөр 220км/цагийн хурдтайгаар 760 км алсад нисэх чадвартай байжээ. Нэг нисгэгч, 3 зорчигчтойниснэ. Нислэгийн хүнд 1450кг.

Онцгойлон: