Хэрэглэгчийн дуу хоолой

Бид зорчигч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг тогтмол нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хэрэглэгчдийн дуу хоолой” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд манай Компанийн үйлчилгээний чанарын талаархи Таны сэтгэгдлийг энэхүү хуудсаар дамжуулан хүлээн авах ба ажлын 3 өдөрт багтаан Танд хариу мэдэгдэнэ.

Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа.

Хүндэтгэсэн,
Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, хамтын ажиллагааны хэлтэс

Холбоо барих:

Утас: +976-70049967
Цахим:
customerservice@miat.com; cscooperation@miat.com;

 


Талархал

Гомдол

Хүсэлт, лавлагаа

Сэтгэл ханамжийн судалгаа
Онцгойлон: