Элсэх :: Миний BSM/Миль шалгах

 

АНХААРНА УУ.

Байнгын үйлчлүүлэгчийн програм солигдсонтой холбогдуулан “Blue Sky Mongolia” гишүүдэд зориулсан цахим хуудас болон шинэ гишүүнээр бүртгүүлэх цахим бүртгэл 2018 оны 2-р сарын 1-н хүртэл түр зогссон болно.

Онцгойлон: