Илүү тээш :: Ази, Австрали

ЭНГИЙН АНГИЛАЛ - Австрали, АЗИ (Бээжин, Хонгконг, Токио, Сөүл, Бусан орохгүй)

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
2 дахь тээш3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
  УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
240.000₮ 100$ 350.000₮ 150$ 180.000₮ 75$ 350.000₮ 150$

БИЗНЕС АНГИЛАЛ - Австрали, АЗИ (Бээжин, Хонгконг, Токио, Сөүл, Бусан орохгүй)

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
+ 
УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
350.000₮ 150$ 180.000₮ 75$ 350.000₮ 150$
Үндэсний Агаарын Тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний
стандартыг сайжруулахаар Олон улсын иргэний нисэхийн холбооноос гаргасан IATA - 302
тоот тогтоолыг хэрэгжүүлж зорчигчдын тээшний журмыг ширхэгийн системд шилжүүлсэн. Та
энгийн ангилалаар аялсан тохиолдолд 23кг хүртэл НЭГ ширхэг, бизнес ангилалаар аялсан
тохиолдолд 32кг хүртэл ХОЁР ширхэг тээш үнэгүй тээвэрлэх боломжтой.

 

 

Онцгойлон: