Гишүүдийн анхааралд :
Илүү тээш :: Бээжин

ЭНГИЙН АНГИЛАЛ - БЭЭЖИН

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
2 дахь тээш3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
  УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
100.000₮ 600CNY 200.000₮ 900CNY 80.000₮ 400CNY 160.000₮ 800CNY

БИЗНЕС АНГИЛАЛ - БЭЭЖИН

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
+
УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
200.000₮ 900CNY 80.000₮ 400CNY 160.000₮ 800CNY
Үндэсний Агаарын Тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний
стандартыг сайжруулахаар Олон улсын иргэний нисэхийн холбооноос гаргасан IATA - 302
тоот тогтоолыг хэрэгжүүлж зорчигчдын тээшний журмыг ширхэгийн системд шилжүүлсэн. Та
энгийн ангилалаар аялсан тохиолдолд 23кг хүртэл НЭГ ширхэг, бизнес ангилалаар аялсан
тохиолдолд 32кг хүртэл ХОЁР ширхэг тээш үнэгүй тээвэрлэх боломжтой.

 

 

Онцгойлон: