Техникийн хөгжил :: Boeing 737-800
Зорчигч тээврийн Бойнг-737-800

Зорчигч тээврийн Бойнг-737-800 нисэх онгоц АНУ-ын Бойнг компанид үйлдвэрлэж, 1984 оны 2 сард анх нислэгт гарсан, дундын зайн нисэх онгоц. Турбовентилятор хийцийн CFM56 маягийн хоёр хөдөлгүүртэй.

Энэхүү онгоц нь янз бүрийн загвараар шинэчилсэн олон төрөл В-737-300/400/500/600/700/800/900 –тай бөгөөд 800-850 км/цагийн хурдтайгаар 4600 км алсад буулгүй ниснэ. Сүүлийн загварын В-737-800 нь 1997 онд анх нислэгт гарсан юм.

Бойнг компани энэ загварын онгоцоо байнга шинэчилж, боловсронгуй болгож, нислэгийн даац, алслалтыг нэмэгдүүлж ихээхэн амжилт олсоор байгаа юм. Манай улсын МИАТ компани Бойнг-737-800 загварын онгоц нэгийг 2002 оны 7-р сарын 9-өөс түрээсээр аваад олон улсын нислэгтээ нисч байна. В-737-800 онгоц бизнес 12, энгийн 150 бүгд 162 суудалтай.

Онцгойлон: