Техникийн хөгжил :: An - 30
Газрын зургийн АН-30 нисэх онгоц

Агаараас газрын зураг авах асуудал хүн төрөлхтний бас нэг чухал мөрөөдөл, шаардлага болон гарч ирсэн юм. 1886 онд Оросын Петрбург хотноо агаараас газрын зураг авах анхны оролдлого 800 м-ийн өндрөөс агаарын бөмблөгөөс, ердийн фото аппаратаар хийж байжээ.

Дэлхийн 1-р дайны жилүүдэд нисэх онгоцноос зураг авах ажил нилээд хүчтэй өрнөж байжээ. Ийм ажил улам өрнөсөөр байсан 1960-аад онд ЗХУ-д агаараас зураг авах нисэх онгоц зохион бүтээх ажлыг О.К.Антоновын товчооны хамт олон гүйцэтгэхээр зоригложээ. Ингээд АН-24, АН-26 онгоцныхоо хийцийн ерөнхий бүтцийг ашиглан, тусгай техник тоног төхөөрөмж бүхий АН-30 онгоцыг зохион бүтээсэн юм.

Монгол улсын Барилга архитектур, техник хяналтын улсын хорооны харъяа Геодези зураг зүйн газрын захиалгаар энэхүү АН-30 онгоцыг 1979 онд ЗХУ-аас нэгийг худалдан авсан юм.

Энэ онгоцоор тусгай бэлтгэгдсэн нисгэх баг, мэргэжлийн хүмүүсийн хийж бүтээсэн ажил их байсан юм. Тухайлбал Монгол, Хятадын хилийг хамтран шалгаж баталгаажуулах ажлаар хоёр улсын Засгийн газар хоорондын комиссын хэлцэл ёсоор манай улсын зүүн хил орчмын зургийг амжилттай гаргасан юм. Энэ онгоцыг ашигласнаар манай улс эх орныхоо газрын зургийг олон төрлийн масштабаар авч ихээхэн үр дүнтэй ажил хийэн юм.

Онцгойлон: