Техникийн хөгжил :: Ka - 26
Тээврийн КА–26 нисдэг тэрэг

1950-иад оноос ЗХУ-ын нисдэг тэрэгний хөгжлийн түүхэнд “КА” хэмээх нэрд алдар бүхий нисэдг тэрэгний шинэ загвар бий болсон юм. Зохион бүтээгч нь И.И. Камовын удирдсан зохион бүтээх товчооны хамт олон 1965 онд КА- 26 нисдэг тэрэг нь 6 хүний суудалтай зорчигч тээврийн , тусгай тоног төхөөрөмж бүхий авиахимийн , ачаа тээврийн гэсэн хэд хэдэн зориулалтаар хийгдэж байв.

Манай улс КА-26 нисдэг тэргийг 1971 оноос эхлэн авч ашиглаж байсан юм. Энэ нисэдг тэрэг нь авиахимийн нислэгт ашиглахад ажлын бүтээмж нь АН-2 онгоцныхоос 2-3 дахин илүүл байсан юм.

КА-26 нисдэг тэрэг нь 2100м хүртэл өндрөөр 135-170км/цагийн хурдтайгаар, 400км хүртэл алсад нисэх чадвартай, салхин хөргөлттэй тус бүр 325 морины хүчтэй 2 ширхэг прошинт хөдөлгүүртэй юм.

Онцгойлон: