Гишүүдийн анхааралд :
Илүү тээш :: Берлин, Франкфурт

БЕРЛИН,ФРАНКФУРТ

Үнэгүй тээвэрлэгдэх тээшний

ширхэг

Илүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл

2 дахь тээш

(23 кг хүртэл)

3 дахь тээш

(23 кг хүртэл)

23 кг - 32 кг

3 талын хэмжээс

158 см - 203 см


Энгийн ангилал
УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу

 

120.000₮

 

50€

350.000₮

150€

100.000₮

50€

200.000₮

100€

 

Үнэгүй тээвэрлэгдэх тээшний

 ширхэг

Илүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл

 

3 дахь тээш

(23 кг хүртэл)

 

23 кг - 32 кг

3 талын хэмжээс

158 см - 203 см

Бизнес ангилал УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
 

350.000₮

150€

100.000₮

50€

200.000₮

100€

 

 

Үндэсний Агаарын Тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний
стандартыг сайжруулахаар Олон улсын иргэний нисэхийн холбооноос гаргасан IATA - 302
тоот тогтоолыг хэрэгжүүлж зорчигчдын тээшний журмыг ширхэгийн системд шилжүүлсэн. Та
энгийн ангилалаар аялсан тохиолдолд 23кг хүртэл НЭГ ширхэг, бизнес ангилалаар аялсан
тохиолдолд 32кг хүртэл ХОЁР ширхэг тээш үнэгүй тээвэрлэх боломжтой.

 

 

 

 

 

 

Онцгойлон: