Илүү тээш :: Москва

ЭНГИЙН АНГИЛАЛ - МОСКВА

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
2 дахь тээш3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
120.000₮ 50EUR 350.000₮ 150EUR 100.000₮ 50EUR 200.000₮ 100EUR

БИЗНЕС АНГИЛАЛ - МОСКВА

Үнэгүй тээвэрлэх тээшИлүү тээшний үнэСтандарт жин хэтэрвэлСтандарт хэмжээс хэтэрвэл
3 дахь тээш23 кг - 32 кг158 см - 203 см
+ УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу УБ-аас УБ-руу
350.000₮ 150EUR 100.000₮ 50EUR 200.000₮ 100EUR
Үндэсний Агаарын Тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний
стандартыг сайжруулахаар Олон улсын иргэний нисэхийн холбооноос гаргасан IATA - 302
тоот тогтоолыг хэрэгжүүлж зорчигчдын тээшний журмыг ширхэгийн системд шилжүүлсэн. Та
энгийн ангилалаар аялсан тохиолдолд 23кг хүртэл НЭГ ширхэг, бизнес ангилалаар аялсан
тохиолдолд 32кг хүртэл ХОЁР ширхэг тээш үнэгүй тээвэрлэх боломжтой.

 

 

Онцгойлон: