Тээш :: Хориглох зүйлс

Бүртгэгдсэн болон гар тээшинд тээвэрлэхийг хориглох зүйлс:

Лити батарейгаар ажилладаг жижиг оврын хөдлөх хэрэгслүүдийг бүртгэгдсэн болон гар тээшээр тээвэрлэхийг хориглоно.

 

Лити батарейгаар ажилладаг жижиг оврийн хөдлөх хэрэгслүүд:

 

            -           Air Wheel

            -           Solo Wheel

            -           Electric Unicycle

            -           Hoverboard

            -           Mini-Segways

            -           Glider

            -           Drone

            -           Scooter болон тэдгээрийн эд анги хэрэгслүүд

Онцгойлон: