Гишүүдийн анхааралд :
Тээш :: Галт зэвсэг

Буу, сум

 

Ерөнхий нөхцөл:

-           Агаарын хөлгийн зорчигчийн тасалгаанд сум, галт болон бусад зэвсгийг авч явахыг хориглоно.

-           Сум, галт болон бусад зэвсгийг зөвхөн бүртгэгдсэн тээшээр агаарын хөлгийн ачааны тасалгаанд тээвэрлэхийг зөвшөөрнө.

-           Бууг замгыг нь салгаж, цэнэглэхгүйгээр зориулалтын саванд хийж тээвэрлэнэ.

-           Дайн байлдааны зориулалттай зэвсэгийг тээвэрлэхгүй.

 Галт Зэвсэг тээвэрлэх маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Тээвэрлэлтэд хүлээн авах:

-          Тээвэрлэлтийн шаардлага хангах зориулалтын сав баглаа боодолтой байх

-          Агаарын хөлгийн ачааны тасалгаанд тээвэрлэх

-          Зохих гэрчилгээ сертификаттай байх

-          Цэнэглээгүй байх

-          Боломжтой бол салгаж, задалсан байх

-          Нэг зорчигчдод авч явах бохир жин нь 5 кг-аас ихгүй байх

-          Буу сум нь үнэгүй тээвэрлэх тээшинд багтахгүй бөгөөд ердийн тээшний хураамжтай адил байна

Онцгойлон: