Тээш :: Бүртгэгдсэн тээш

Бүртгэгдсэн тээш

 

Бүртгэгдсэн тээш гэдэг нь тээшийг тээвэрлэгч өөрийн хариуцлаганд хүлээн авч тээшний зүүлтийн тасалбар олгосон тээшийг хэлнэ.

 

 Бүртгэгдсэн тээшний зөвшөөрөгдсөн хэмжээс, жин

ТөрөлСуудлын зэрэглэлЗөвшөөрөгдсөн жин3 талын нийлбэр хэмжээс Ширхэг
Том хүн, хүүхэд Бизнес зэрэглэл 32 кг 158 см (62 инч)-с хэтрэхгүй 2
Энгийн зэрэглэл 23 кг 158 см (62 инч)-с хэтрэхгүй 1
Нялх хүүхэд Зэрэглэл хамаарахгүй 10 кг 115 см (45 инч)-с хэтрэхгүй 1

Үнэгүй тээвэрлэх тээшний ширхэг, жин

Үндсэн чиглэл

Чиглэл

Суудлын зэрэглэл

Тээшний ширхэг, жин

Улаанбаатар-Берлин/Франкфурт V.V

Бизнес зэрэглэл

32kg + 32kg
Улаанбаатар-Москва V.V
Улаанбаатар-Бээжин V.V
Улаанбаатар-Сөүл V.V
Улаанбаатар-Хонгконг V.V
Улаанбаатар-Токио V.V
Улаанбаатар-Берлин/Франкфурт V.V Энгийн зэрэглэл 23kg
Улаанбаатар-Москва V.V
Улаанбаатар-Бээжин V.V
Улаанбаатар-Сөүл V.V
Улаанбаатар-Хонгконг V.V
Улаанбаатар-Токио V.V

** Нэмэлтээр нялх хүүхдийн тэрэг эсвэл машины суудал үнэгүй тээвэрлэнэ.

 

Интерлайн чиглэл

ЧиглэлСуудлын зэрэглэлТээшний ширхэг, жин
Улаанбаатар - Өмнөд Америк/Хойд Америк V.V Бизнес зэрэглэл 32kg + 32kg
Энгийн зэрэглэл 23kg + 23kg

Улаанбаатар-Европ V.V

(Берлин, Франкфурт, Москва, Бээжин, Сөүл, Хонгконг, Токио зэрэг хотуудад хамаарахгүй)

Бизнес зэрэглэл 32kg
Энгийн зэрэглэл 23kg

 

** Нэмэлтээр нялх хүүхдийн тэрэг эсвэл машины суудал үнэгүй тээвэрлэнэ. 

Онцгойлон: