Мэдээ мэдээлэл
Буцах

Notice: Undefined variable: newstitle in /home4/miat/public_html/news.php on line 39

Notice: Undefined variable: newsdate in /home4/miat/public_html/news.php on line 40


Notice: Undefined variable: newsphoto in /home4/miat/public_html/news.php on line 41

Notice: Undefined variable: newscontent in /home4/miat/public_html/news.php on line 44

Онцгой санал
 • хоёр талдаа
  15
  %
  Улаанбаатар - Сөүл - Улаанбаатар
 • хоёр талдаа
  564900
  KRW
  Сөүл - Улаанбаатар - Сөүл
 • хоёр талдаа
  1088800
  Улаанбаатар - Сингапур - Улаанбаатар
 • нэг талдаа
  354600
  KRW
  Сөүл - Улаанбаатар