Мэдээ мэдээлэл
Буцах
АНХААРУУЛГА!
2017-11-22

Манай байгууллагын логог ашиглан хувь хүний мэдээлэл, банкны картын мэдээлэлийг залилан авах оролдлого гарч байгаатай холбогдуулан анхааруулга хүргэж байна.

Хэрвээ танд доорх зурагт үзүүлсэнтэй адил и-мэйл ирсэн бол линк рүү орохгүй, мэдээллээ оруулахгүй байхыг зөвлөж байна.

Энэ и-мэйл нь хуурамч веб хуудас ашиглан хувь хүний мэдээллийг залилан авах зорилготой бөгөөд хэрвээ та энэ анхааруулга очихоос өмнө мэдээллээ оруулсан бол, ялангуяа банкны картын мэдээллээ оруулсан бол өөрийн банктай яаралтай холбогдон арга хэмжээ авна уу.

 

МИАТ ТӨХК

 

Онцгойлон: