Гишүүдийн анхааралд :
Мэдээ мэдээлэл
Буцах
ОМ7056 аяллын тухай
2016-05-03

Ховд – Улаанбаатар чиглэлийн 2016 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн ОМ7056 дугаарт аяллын саатлын шалтгааныг нарийвчлан тогтоохоор ажиллаж байгаа бөгөөд уг сааталтай холбоотой мэдээллийг тухай бүр мэдээлэх болно.

Саатсан зорчигчдыг Улаанбаатар хотод өөр агаарын хөлгөөр тээвэрлэх арга хэмжээг авахаар ажиллаж байна. 

Онцгойлон: