Аяллын мэдээ :: Онгоцны танилцуулга

Боинг 767-300

Бизнес ангилал - 24 seats
Энгийн ангилал - 234 seats